• admin
  • My Blog
  • Comments Off on สรุปผลการรักษาด้วยวิธีไดโรแพรคติก

สรุปผลการรักษาด้วยวิธีไดโรแพรคติก

ไคโรแพรคติกช่วยให้เรารู้สึกดี

ผลโดยรวมไม่เป็นลางดีต่อการรักษาด้วยวิธีไดโรแพรคติกเท่าใดนัก ในปี 2012 ซิดนีย์ รูบินสไตน์นักจัดกระดูกและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟเรย์ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการวิเคราะห์งานทดลอง 20 ชิ้น เกี่ยวกับผลการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลันด้วยวิธีไคโรแพรคติกอย่างละเอียด จำนวนของผู้เข้าร่วมวิจัยจากงานดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งหมด 2,674 คนและรูบินสไตน์พบว่าวิธีไดโรแพรคติกไม่ได้ช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นไปกว่าการใช้ยาหลอก และงานวิเคราะห์อีกงานเป็นของคริสทีน เคิตส์ จากวิทยาลัยไคโรแพรคติก พาล์มเมอร์ (PalmerCollege of Chiroproctic) ในสหรัฐฯ ซึ่งก่อตั้งโดยแดเนียล เดวิด พาล์มเมอร์ ผู้เป็นบิดาแห่งไคโรแพรคติก เกิตส์วิเคราะห์งานทดลอง 38 งานที่ศึกษาการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างด้วยวิธีไคโรแพรคติก และพบว่าวิธีนี้ช่วยให้อาการปวดดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เธอให้ข้อสรุปว่างานวิจัยเกี่ยวกับไคโรแพรคติกจะต้องมีแนวทางการทดลองที่ชัดเจนกว่านี้หากต้องการผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือ

  • ขอบคุณบทความจาก Drivemate รถ เช่า ราคาไม่แพง ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็เช่าได้

การใช้ไคโรแพรคติกรักษาอาการของโรคที่เกิดในบริเวณที่ห่างจากกระดูกสันหลังก็ให้ผลลัพธ์ที่น่ากังขาเสียยิ่งกว่า งานวิเคราะห์จากปี 2006 ที่มีมิเชลล์ พรอกเตอร์ เป็นนักวิจัยหลักไม่พบหลักฐานน่าเชื่อถือที่แสดงว่าไคโรแพรคติกสามารถรักษาอาการปวดประจำเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2008 นักจัดกระดูกชื่อกี่โยม กองซัลเวส ใหข้อสรุปว่าการจัดกระดูกไม่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรค เช่น ปอดติดเชื้อ สายตาสั้น ความดันสูงและระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

งานศึกษาทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าการจัดกระดูกค่อนข้างเป็นวิธีรักษาที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนักแต่ในกรณีการบรรเทาอาการเจ็บปวดใกล้แผ่นหลังวิธีจัดกระดูกนี้ก็อาจดีกว่าการปล่อยให้อาการหายไปเอง ในทางกลับกัน คนที่เข้ารับการบำบัดด้วยวิธีจัดกระดูกหลายคนรายงานว่ารู้สึกอาการดีขึ้นหลังจากได้รับการบำบัด งานศึกษาชิ้นสำคัญรายงานว่าคนที่เข้ารับการบำบัดด้วยวิธีจัดกระดูกร้อยละ 14 ต้องการผลลัพธ์คือการมีสุขภาพที่ดีเป็นหลัก นอกจากนี้ผลข้างเคียงร้ายแรงจากไคโรแพรคติกก็มีค่อนข้างน้อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยดังนั้นการบำบัดด้วยไคโรแพรคติกก็อาจจะคุ้มค่าเพราะอย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกดี

 …

  • admin
  • My Blog
  • Comments Off on An Important Announcement From Paint With Diamonds

Hello Paint With Diamonds companions!

As all of you know well at this point, we custom print our jewel painting packs at abroad offices. Our essential industrial facility and distribution center are situated in YiWu, China. We assembling and ship from Asia just in light of the fact that doing as such in the US would raise costs altogether. We endeavor to keep our units reasonable while as yet offering restrictive plans you can just discover on our site (while really remunerating craftsmen!), so we’ve chosen for utilize one of China’s most secure and most dependable precious stone painting industrial facilities.

Upbeat (Chinese) New Year! An Important Announcement From Paint With Diamonds

Presently, we experienced extraordinary agonies to discover a provider that is both moral in their treatment of laborers and solid with regards to transportation. We work with our astonishing Chinese associates every day – they are actually the most focused individuals you’l ever meet. Truth be told, in China it’s standard to work always – 7 days of the week – to convey quality items over the world.

Cheerful (Chinese) New Year! An Important Announcement From Paint With Diamonds

As a festival of their diligent work, the greater part of China closes down during Chinese New Year for 2 entire weeks – it’s similar to taking a 2-week get-away at work and anticipating it enthusiastically, aside from our Chinese partners don’t take ends of the week! So the whole nation goes dull from around 1/18 – 2/10, and this incorporates our distribution centers.

Upbeat (Chinese) New Year! An Important Announcement From Paint With Diamonds

Shockingly, this implies any requests set during this period (1/18-2/25) will take somewhat longer to get conveyed. As indicated by our Chinese accomplices, transportation will delay on 1/28 and resume on 2/4. So on the off chance that you put in your request on 2/1 for instance, it will probably ship out from China more like 2/6-2/8.

Cheerful (Chinese) New Year! An Important Announcement From Paint With Diamonds

I for one can’t envision functioning as hard as our Chinese companions do. 7 days out of every week, 24 hours out of each day. It’s surprising. While it’s tragic that transportation will be stopped for such a long time, we comprehend that everybody needs a rest sooner or later. During these two weeks, our associates will return to the places where they grew up, invest truly necessary quality energy with their families, and simply appreciate a touch of unwinding that we as a whole merit.

Cheerful (Chinese) New Year! An Important Announcement From Paint With Diamonds

So the entirety of that stated, we’re not really good or bad upset for the burden this causes. We’re so grateful to our clients, and will work twofold time when delivery resumes to get bundles out as quickly as time permits.

In any case, I Want My Diamond Painting NOW!

We absolutely get that. You need you diamond paintings works of art right away. That is the reason we experienced extraordinary torments to present to you our amazing 2-Day Shipping XL US Selection!

Upbeat (Chinese) New Year! An Important Announcement From Paint With Diamonds

Look over many ravishing XL jewel painting units that each accompany a FREE Premium Double-Sided Diamond Pen! That, yet we’ve banded together with Amazon Prime to convey your units in only 2 business days (in the event that you purchase at least 2!).…